Många ser stress som en psykologisk sjukdom. Är man stark och frisk “tål man väl lite stress”, och det gör vi människor också. Stress är i grunden en positiv biologisk reaktion för att hantera livet.

Långvarig stress innebär däremot en biologisk nedbrytning av några av kroppens viktigaste funktioner. Prefrontal Cortex, människan ledningscentral, där vi fattar våra viktigaste beslut och kontrollera våra aktiviteter är en av de funktioner som snabbt tar skada av stress. Kortisolet bryter helt enkelt ner kopplingarna mellan hjärncellerna vilket gör att vår ledningscentral fungerar sämre och sämre.

Kortisolet, som är en steoridhormon, ger på sikt också andra skadeverkningar i kroppen. Där hög kortisolproduktion under lång tid utarmar binjurarnas förmåga att producera kortisol, vi blir helt enkelt utbrända.

Utbrändhet är ingen psykologisk sjukdom där individen “kan ta nya tag” som en del beskriver det. Det krävs lång rehabilitering innan hjärna, binjurar och andra organ kan reparera sig och återfår normal funktion. Hos de som stressat länge, eller har en DNA som ger högre stresskänslighet, blir det kroniska skador!

Det innebär att en del aldrig får tillbaka tex den minneskapacitet och den kognitiva förmåga de hade innan utbrändheten, eller den fysiska kapacitet de hade innan de blev sjuk.

Långvarig stress är skadlig för kroppens alla organ! Misstänker du att du stressad och har varit det under längre tid, ta kontakt med din läkare. Denna TED-animationen kring stress är bra, kort och lärorik.

Under hösten 2017 ger MyHappiness ett antal Dialogkáfe där vi pratar om effekterna av stress, preventiv stresshantering ( preventiv stresshantering är MYCKET snabbare, enklare, smartare och förhindrar mycket lidande) och hälsa. Vill du veta mer om hälsa, stress och diskuterar preventiva stresshantering, boka din biljett idag!

Ta hand om dig

/MyHappiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>