Hur påverkar stress din kognitiva förmåga

Många ser stress som en psykologisk sjukdom. Är man stark och frisk “tål man väl lite stress”, och det gör vi människor också. Stress är i grunden en positiv biologisk reaktion för att hantera livet.

Långvarig stress innebär däremot en biologisk nedbrytning av några av kroppens viktigaste funktioner. Prefrontal Cortex, människan ledningscentral, där vi fattar våra viktigaste beslut och kontrollera våra aktiviteter är en av de funktioner som snabbt tar skada av stress. Kortisolet bryter helt enkelt ner kopplingarna mellan hjärncellerna vilket gör att vår ledningscentral fungerar sämre och sämre.

Kortisolet, som är en steoridhormon, ger på sikt också andra skadeverkningar i kroppen. Där hög kortisolproduktion under lång tid utarmar binjurarnas förmåga att producera kortisol, vi blir helt enkelt utbrända.

Utbrändhet är ingen psykologisk sjukdom där individen “kan ta nya tag” som en del beskriver det. Det krävs lång rehabilitering innan hjärna, binjurar och andra organ kan reparera sig och återfår normal funktion. Hos de som stressat länge, eller har en DNA som ger högre stresskänslighet, blir det kroniska skador!

Det innebär att en del aldrig får tillbaka tex den minneskapacitet och den kognitiva förmåga de hade innan utbrändheten, eller den fysiska kapacitet de hade innan de blev sjuk.

Långvarig stress är skadlig för kroppens alla organ! Misstänker du att du stressad och har varit det under längre tid, ta kontakt med din läkare. Denna TED-animationen kring stress är bra, kort och lärorik.

Under hösten 2017 ger MyHappiness ett antal Dialogkáfe där vi pratar om effekterna av stress, preventiv stresshantering ( preventiv stresshantering är MYCKET snabbare, enklare, smartare och förhindrar mycket lidande) och hälsa. Vill du veta mer om hälsa, stress och diskuterar preventiva stresshantering, boka din biljett idag!

Ta hand om dig

/MyHappiness

Hur påverkar stress din kognitiva förmåga?

Många ser stress som en psykologisk sjukdom. Är man stark och frisk “tål man väl lite stress”, och det gör vi människor också. Stress är i grunden en positiv biologisk reaktion för att hantera livet.

Långvarig stress innebär däremot en biologisk nedbrytning av några av kroppens viktigaste funktioner. Prefrontal Cortex, människan ledningscentral, där vi fattar våra viktigaste beslut och kontrollera våra aktiviteter är en av de funktioner som snabbt tar skada av stress. Kortisolet bryter helt enkelt ner kopplingarna mellan hjärncellerna vilket gör att vår ledningscentral fungerar sämre och sämre.

Kortisolet, som är en steoridhormon, ger på sikt också andra skadeverkningar i kroppen. Där hög kortisolproduktion under lång tid utarmar binjurarnas förmåga att producera kortisol, vi blir helt enkelt utbrända.

Utbrändhet är ingen psykologisk sjukdom där individen “kan ta nya tag” som en del beskriver det. Det krävs lång rehabilitering innan hjärna, binjurar och andra organ kan reparera sig och återfår normal funktion. Hos de som stressat länge, eller har en DNA som ger högre stresskänslighet, blir det kroniska skador!

Det innebär att en del aldrig får tillbaka tex den minneskapacitet och den kognitiva förmåga de hade innan utbrändheten, eller den fysiska kapacitet de hade innan de blev sjuk.

Långvarig stress är skadlig för kroppens alla organ! Misstänker du att du stressad och har varit det under längre tid, ta kontakt med din läkare. Denna TED-animationen kring stress är bra, kort och lärorik.

Under hösten 2017 ger MyHappiness ett antal Dialogkáfe där vi pratar om effekterna av stress, preventiv stresshantering ( preventiv stresshantering är MYCKET snabbare, enklare, smartare och förhindrar mycket lidande) och hälsa. Vill du veta mer om hälsa, stress och diskuterar preventiva stresshantering, boka din biljett idag!

Ta hand om dig

/MyHappiness

C-vitamin hjälper gener att döda celler som kan orsaka cancer

Injektioner av vitamin C kan vara ett sätt att bekämpa blodcancer. Experiment hos möss tyder på att näringsämnet hjälper till att berätta om cellerna inte överensstämmer för att sluta dela och dö.

Viss blodcancer, inklusive akut och kronisk leukemi, involverar ofta mutationer som påverkar en gen som kallas TET2. Denna gen hjälper vanligtvis att se till att en typ av stamceller mognar ordentligt för att göra vita blodkroppar och så småningom dör. Men när TET2 muterar, kan dessa celler börja delas okontrollerbart, vilket leder till cancer. Mutationer i TET2 är involverade i cirka 42 500 cancer i USA per år.

Luisa Cimmino och Benjamin Neel vid New York University School of Medicine och deras kollegor har genetiskt konstruerade möss som har en variabel TET2-funktion. De fann att en 50-procentig minskning av TET2-aktiviteten kan räcka för att framkalla cancer, men att TET2-aktiviteten måste förbli låg om sjukdomen ska fortsätta utvecklas. “Om vi ​​genetiskt återställer TET2 blockerars den ohälsosam replikering och dödar cellerna, säger Cimmino.

Därefter vände laget sig till vitamin C, eftersom det är känt att det har effekt i embryonala stamceller, där det kan aktivera TET2 och hjälpa till att hålla cellreplikation i kontroll.

Apelsiner är inte tillräckligt

Teamet injicerade möss med låg TET2-aktivitet med mycket höga doser av C-vitamin varje dag i 24 veckor och fann att det saktade utvecklingen av leukemi. Vid slutet av denna period hade en kontrollgrupp som inte hade några injektioner tre gånger så många vita blodkroppar – ett tecken på pre-leukemi.

När laget exponerade mänskliga leukemiceller i en maträtt ned cancerläkemedel, fann de att de fick bättre resultat när de tillsatte vitamin C.

Neel hoppas att höga doser av C-vitamin kommer att bli inkorporerade i cancerterapier. Människor som har akut myeloid leukemi är ofta av avancerad ålder och kan dö av kemoterapi. C-vitamin i kombination med cancermedicin kan ge ett alternativt tillvägagångssätt.

Men det är osannolikt att ta stora mängder C-vitamin för att förhindra att du får cancer, säger Neel. Mössen gavs 100 mg vitamin C i varje injektion, motsvarande ungefär två apelsiner. Men den genomsnittliga personen väger cirka 3000 gånger så mycket som en mus. Eftersom kroppen slutar att ta i vitamin efter cirka 500 milligram, skulle några terapier behöva ge C-vitamin intravenöst. “Du kan inte få nivåerna av det som krävs för att uppnå effekterna i denna studie genom att äta apelsiner,” säger han.

Källa New Scientist