Ljus är nödvändigt för den Cirkadiska klockans funktion

Vi människor är, precis som (nästan) alla organismer, beroende av ljus för att överleva. Ljuset bestämer hur vi vaknar och sover genom dygnets 24 timmar. Denna reglering kallas för “Cirkadiska klockan”. Den cirkadiska klockan bestämmer bl.a hormonutsödring i vår kropp och fotosyntensen hos växter. Har vi fel ljus eller ljus vid fel tid på dygnet blir kroppen stressad och vi blir trötta eller sjuka.

Cirkadiska klockan kommer av latinets  circadian som betyder “ungefär” eller “vid”  och diēm, som betyder “dag”

Den cirkadiska klockan har en viktig roll i att reglera den normala vakenheten och sömnen, vilket gör att daglevande djur vaknar i gryningen och blir trötta när mörkret faller, medan nattlevande djur blir sömniga vid gryningen och vaknar vid skymningen. Hos vissa blommande växter kan samma klocka få blomman att öppna sig mot ljuset på dagen men sluta sig mot mörker på kvällen. Näringsomsättningen och fotosyntesen i växter styrs av klockan; under dygnet varierar upptaget och omsättningen av flera ämnen.

Hos oss människan utgörs den cirkadiska klockan av dygnsrytmskärnan i hypotalamus, som reglerar utsöndringen av hormonfrisättande hormoner, och som reagerar på retinala ganglieceller, ett slags fotoreceptorer i ögat. Ljuset som når ögat kommer därför att inverka på nivåerna av flera peptider och hormoner, till exempel kortisol, prolaktin, tillväxthormon, och melatonin. Genuttrycket hos flera gener styrs också av klockan, till exempel kan en del växter producera mer pigment på morgonen för att skydda sig mot solen.biologicalclockpng

Men har vi fel ljus på arbetsplatsen fungerar inte vårt biologiska system och vi blir trötta eller får andra problem. Har vi för mycket ljus på kvällen får vi svårt att sova och återhämtning försvåras och vi kan få hormonrubbningar.

Detta är också ursprunget till den diskussion vi har om det blå ljuset. Det blå ljuset som kommer från olika skärmar,  verkar störa den cirkadiska klockan. Det innebär att vi sover sämre, vilket skapar en biologisk stress, vilket skapar fler och andra hälsoproblem.

För oss urbana individer är det därför viktigt att vi har rätt ljus under dagen och att vi reducerar ljuset före sömnen.

I det agrara samhället var ljus ofta inget problem, vi gick upp med solen, vilande ofta en stund på dagen, och gick och lade oss när det blev mörkt. Det var möjligen en sprakande eld som spred ljust omkring oss. När elektriciteten kom ändrades detta radikalt.

En ny studie visar hur det artificiella ljuset stressar vår kropp. Studien som geomförts vid Leiden University Medical Center i Nederländerna visar på inflammatoriska processer i vårt immunsystem, med förlorad muskelmassa och osteoporos, som vi normalt ser vid D-vitamin brist.

Inflammatoriska processer är vanligt när vi inte sover tillräckligt bra, något det blå ljuset ofta beskylls för att orsaka. Harvard neurologen Anne-Marie Chang säger “Participants who read on light-emitting devices took longer to fall asleep, had less REM sleep [the phase when we dream] and had higher alertness before bedtime [than those people who read printed books]. We also found that after an eight-hour sleep episode, those who read on the light-emitting device were sleepier and took longer to wake up.”

Sammanfattning: Se till att du har bra ljus under dagen, undvik mörka kontor eller felaktigt ljust. Var gärna ute och gå mitt på dagen och fyll på med syre och soljus (gärna i en grön park). På kvällen försöker du ha det mörkt omkring dig. Lägg ifrån dig läsplattan och stäng av TVn 2 timmar för sänggående.

Vår stressbehandling sker till stora delar utomhus, i naturen eller i orangeriet, och tar till vara alla de fördelar som dagsljus ger oss.

Är du nyfiken på vår hälsodagbok eller vår stressbehandling skriv till info@myhappiness.se