Stress ger lägre produktivitet

Produktivitetsförluster hos stressade medarbetare

stressad-medarbetare-1-1

I en studie av 6032 tjänstemänn visade, 34 % av dem arbetsrelaterade stressymptom. 78% av population som uppgav stress utvecklade stressrelaterad ohälsa som utbrändhet, sjukskrivning, övervikt, högt blodtryck, halsbränna och sömnproblem. Vanliga stressymptom är irritation, en känsla av ständig trötthet, sömnproblem, magproblem (IBS), värk i nacke och axlar, hormonförändringar, högt blodtryck, minnesproblem och kognitiva svårigheter.

Tjänstemänn som visar arbetsrelaterad stressymptom har 38% lägre produktivitet än andra! Det innebär 84 förlorade arbetsdagar per år (Karlsson, Bergström et al., 2013).

Andra faktorer som ger produktivitetsförluster är:

1) Medarbetarnas välmående & glädje (7.8 % av medarbetarnas produktivitet är kopplats till deras välmående (Zelenski, Murphy, & Jenkins, 2008)

2) Medarbetarens förhållande till överordnad (National Business Research Institute 2016)

3) Fungerande teknologi på arbetsplatsen (problem med datorn kostar ca 100 arbetstimmar per år per anställd (National Business Research Institute 2016)

4) Avskedande och outsourcing (vilket leder till lägre moral och engagemang) ger 14,4% lägre produktivitet (Broedner, Kinkel, & Lay, 2009)

5) Arbetsmiljö som ljud, ljus och skiftarbete. Medarbetare som abetar med analytiska arbetsuppgifter behöver en lugn och tyst miljö, medans säljare kan fungera bättre i en miljö med mer ljud. Skiftarbete ger lägre produktivitet mellan skiften och nattarbete ger lägre produktivitet hos äldre.

Referenser:

Broedner, P., Kinkel, S., & Lay, G. (2009). Productivity effects of outsourcing: new evidence on the strategic importance of vertical integration decisions. International Journal of

Operations & Production Management, 29(2), 127-150.

Kalpana, S. (2016). Factors influencing industrial productivity (six factors). National Business Research Institute (2016).

Parry, T. (2011). Finding the elusive lost productivity for white-collar workers-linking chronic illness and performance -Linking chronic illness and performance.

Zelenski, J. M., Murphy, S. A., & Jenkins, D. A. (2008). The happy-productive worker thesis revisited. Journal of Happiness Studies, 9(4), 521-537.

Lohela Karlsson M, Bergström G, Björklund C, Hagberg J, Jensen I. Production loss due to ill-health and work environment problems – construct validity and implications. JOEM 2013;55(12):1475-1483.

white-collar-workers-productivity