MyHappiness började sina funderingar 2012 när vi letade efter enkla, snabba, smarta och funktionella hjälpmedel för att hålla koll på vår hälsa.

Det vi fann när vi sökte var mer eller mindre avancerade hjälpmedel som skulle hjälpa oss med det mesta, de skulle också ta det mesta av vår tid för att underhålla!

Vi ville ha ett verktyg som hanterade stress och ett antal olika dimensioner i våra liv, och det skulle vara enkelt, snabbt och funktionellt. Så vi började undersöka vilka dimensioner som var de viktigaste. Vi frågade runt i bekantskapskretsen, pratade med husläkare och andra mer initierade – det var ingen som visste något bra verktyg för hälsokoll. Med det var projektet igång. Vi ringde runt till psykologer, läkare, stressforskare, läste och började skissa på hur en enkel, smart, snabb och funktionell applikation skulle se ut.

Visste du förresten att stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag?! Sjukskrivning pga stress har ökat 140% mellan 2009 och 2014. 2014 var 71.000 personer sjukskrivna p.g.a. av psykisk ohälsa av totalt 179.600 sjukskrivna! Och då finns det ett mörkertal där stress och psykisk ohälsa göms under andra kategorier.

Eftersom stress i sig visar sig vara så betydande blev stress ett delmål i vårt projekt.

Med detta började vi också intressera oss för, och läsa, om hur vi bäst tar hand om vår hälsa. Vad skall vi göra och tänka för att må så bra som vi bara kan. En ny inriktning inom psykologin kallas för Positiv Psykologi och tittar på hur vi bäst mår så bra som möjligt. Ett paradigmskifte inom psykologin som tidigare bara tittat på olika sjukdomstillstånd. En lärdom vi tar med oss från den positiva psykologin är att vi skall skriva och reflektera.

Vi har två sätt du kan skriva på. Ett är de dagliga anteckningarna, ungefär som en hälsodagbok, men där psykologin säger att vi också skall tänka efter vad som var bra under dagen. Att skriva ner 3-5 saker som vi uppskattade under dagen förbättrar vårt välmående! Det andra sättet vi skall skriva på är reflektionerna. När du tittar på din tidslinje och ser hur du har mått, vad som har hänt, skriv ner de reflektioner du gör för den aktuella tidsperioden. Detta är ett av de viktigaste och effektivaste sätten du kan lära dig må bättre på!

Ett annat område som fångade vårt intresse var neurologin som gör stora framsteg. Hjärnans flexibilitet, eller plasticitet som de säger, var okänd för 10 år sedan. Vi fick lära oss att hjärnan var statisk, och att hjärncellerna dog och vi blev dummare. Det är inte sant. Visste du att en mushjärna producerar 10.000-tals nya hjärnceller dagligen? Vi kan träna hjärnan och förbättra vår kognitiva förmåga. Vi kommer att skriva mer om det i vår blogg. En lärdom härifrån är hur viktig träning är för vår hjärna och hälsa.

Träning kan utveckla din intelligens! När vi springer, dansar, styrketränar eller går tränar vi hjärnan. Ju fortare vi springer, desto mer måste hjärnan arbete. Ju mer komplexa rörelser du gör ju mer tränar du hjärnan. Självklart kommer vi skriva och länka till de studier och forskningsresultat som tar upp träningens betydelse för vår kognitiva funktion.

Ett annat område som vi kommit in på är Naturunderstöd rehabilitering. Den naturunderstödda rehabiliteringen eller terapin är idag den behandling som ger bäst resultat för stressade! Svensk forskning har främst bedrivits vid SLU i Alnarp, där professor Patrik Grahn är ledande forskare.

Forskningen vid bl.a SLU har visat att skogspromenader är ett av de effektivaste stresshanteringssätten! Det kan vara lika effektivt eller effektivare än antidepressiva läkemedel eller terapi för deprimerade. Bäst resultat har de behandlingar som kombinerar en terapi med naturstöd. Visste du förresten att enzymer i jorden kan fungera som ”lyckopiller”? Använda därför inga handskar när du planterar eller plockar svamp.

Med detta om vi också in på studier kring meditation och mindfullness. Att vara närvarande i det du gör, gör dig lyckligare. Att ”bara” sitta och andas har visat sig väldigt värdefullt för hjärnan. Frontloben som kan minska vid stress kan återbildas under meditation!

Tillbaka till verktyget. De första vi började titta på var vad man skall mäta (dimensioner), dvs. vad i våra liv har störst påverkan på vår hälsa.

Den forskning och studier vi hittar visar att viktigaste dimensionerna för hälsa och välmående, som vi enkelt kunde mäta, och är generiska, är en funktion av; sömn, stress, träning (fysisk aktivitet) och social miljö.

Det finns självklart andra aspekter som påverkar vårt välmående. Mat är självklart en väldigt viktig faktor. Socker är en av de farligaste kemikalierna vi får i oss idag. Men att mäta hur bra eller nyttigt vi äter såg vi inte som en framkomlig väg.

Vårt syfte har varit att förenkla så långt det varit möjligt. Vi ville ju skapa den enklaste, snabbaste och smartaste verktyget för hälso-, och framförallt stresshantering.

Idag underskattar många sömnens betydelse. Det tycker det går bra att sova 5-6timmar/natt. Men det är tydligt att minskad sömn ger sämre kognitiv förmåga och sämre återhämtning. Normalt ska vi sova 7-8 för att vi ska fungera normalt och kunna återhämta oss.

Stress kan vara bra. Stress kan också vara katastrofalt. Kortvarig eller långvarig låg stress gör att du skärper dig, ökar dina mentala och fysiska krafter. Långvarig stress bryter däremot ner kroppen. Vid stress utsöndras runt 1400 olika kemikalier i vår kropp. När detta sker under längre tid, speciellt med minskad sömn och återhämtning blir vi sjuka. Hjärtfel, depressioner, förkylningar och hormonproblem är bara ett fåtal av de problem stress kan orsaka!

Den kognitiva förmågan är en funktion av vårt arbetsminne. Som vi var inne på tidigare kan hjärnan ta skada av långvarig stress och arbetsminnet minskas. Det kan återskapas via meditation, träning osv men för många blir det livslånga skador där arbetsminnet inte kommer tillbaka till sin gamla förmåga. Vilket också innebär att den kognitiva förmågan är skadad! Stressar du, måste du se till att återhämta dig!

Den sociala miljön är väldigt viktig för vår hälsa. Arbetsplatsen och cheferna har stor betydelse. Det visar den stressepidemi (som överläkare på karolinska berättade vi har) både i Sverige och USA. Vänner och familj är andra delar av vår sociala miljö som är vitalt för vår hälsa.

Under våra samtal med användare kom det fram att många ville se hur deras hälsa utvecklades i jämförelse med andra som hade samma förutsättningar som de själva. Denna jämförelse, delade vi in i kön, ålder, var vi bor, hur vältränade du är, vilken typ av arbete du har och hur din allmänhälsa är från början. Vi tittar också på hur olika statistiska verktyg kan hjälpa se och förstå vad och de olika dimensionerna samverkar för ditt välmående.

Benchmarken är självklart frivillig, fyll i uppgifterna om du vill jämföra din hälsoutveckling med andra.

För företag och organisationer kommer vi att erbjuda möjligheten att jämföra olika avdelningar eller miljöer inom företaget för att företagen skall bli bättre, och framförallt proaktiva i sitt hälsoarbete.

Det du ser idag är den första versionen för din hälsokoll. Vi har redan fler funktioner under produktion. Något vi tittar på är att förenkla analysen av dimensionerna, hur hänger sömn, stress, hälsa eller träning ihop för dig? Korrelation, regressionsanalys och kausalitet kan kanske hjälpa dig förstå hur du skall göra för att må ännu bättre?

Vi väntar på din feedback – vad är bra och vad vill du utveckla i hälsoverktyget? Hör av dig genom kontaktformuläret så lägger vi in det i önskelistan för nästa version.

Vi hoppas du använder verktyget regelbundet. Skapa en rutin, där du tex. efter tandborstningen skriver, eller precis innan du släcker ljuset. Skriver du i 21 dagar så har du gjort det till en rutin (enligt en studie, men andra visar att det tar 15-30 dagar). Glöm inte att reflektera, det är ett av de bästa sätten att utveckla din kunskap om din hälsa.

Sköt om dig MyHappiness