MyHappiness skall vara det enklaste, snabbaste och smartaste verktyget för att följa och förbättra din hälsa. Det var vårt mål när vi påbörjade projektet 2012.

Vi har arbetat med organisationsutveckling på en mängd olika företag de senaste 25 åren. Vi har genomfört medarbetarundersökningar vilka länkat undersökningen till hälsa och finansiellt resultat på ett antal arbetsplatser, vi har genomfört ett stort antal medarbetarintervjuer för kravställningar och förändringsledning på en mängd olika arbetsplatser, vi har arbetat med IT- och förändringsprojekt och vi har analyserat IT-implementationer.

Vad som varit gemensamt för dessa projekt, oberoende vilka roller vi haft, är hur stressade både företag och medarbetare blivit. Stressen och ohälsan har påtagligt förändrats de senaste 10-åren. På företags- & organisationsnivå syns stressen i beslutsfattandet eller i uteblivna beslut. På medarbetarnivå syns stressen tydligast i antal sjukskrivningsdagar, men långt innan dess med olika stressymptom som sömnproblem, irritation, koncentrationssvårigheter eller minnesproblem.

När vi började våra diskussioner 2012 ville se om det fanns ett preventivt verktyg för stresshantering. Vi hittade inget verktyg men vi hittade Stresskliniken vid Danderyds Sjukhus, vi hittade ett jättespännande projekt i Malmö stad för preventiv stresshantering som bedrevs på Torups Gård och vi fann framgångsrik forskning från SLU i Alnarp som forskat kring stressrehabilitering.

Men det fanns inget verktyg som individer och organisationer kunde använda för att snabbt och enkelt följa hälsa och stress. Och för oss var det viktigt att vara proaktiv, att kunna följa en utveckling och i ett tidigt skede se förändringar och samband. Det var också viktigt att visualisera en utveckling och dessa samband.

Det verktyg du ser idag är resultatet av intervjuer med ett stort antal personer, massor av Google sökningar, vi har läst massor av studier och forskning kring stress och hälsa och analyserat hur ett enkelt verktyg skulle fungera och inte fungera.

Verktyget blev MyHappiness. Ett verktyg som fungera lika väl för aktiva sportutövare som vill följa andra parametrar än varvtider och puls, till de som är sjuka och behöver hjälp att se vilka åtgärder som resulterar i ökat välmående.

MyHappiness dig ett praktiskt verktyg för att visualisera och analysera din hälsa och hur dina aktiviteter och känslor påverkar varandra.

MyHappiness ger organisationer och företag ett verktyg för att mäta, följa upp och förbättra hälsa och samt motverka stress på arbetsplatsen och organisationen.

MyHappiness består av:
  • Enkel registrering av daglig aktivitet och känslor
  • Dagbok som kopplas till den dagliga registreringen
  • Visualisering av aktiviteter och känslor
  • Verktyg för att jämföra utveckling med olika grupper (främst för företag)
  • Funktioner för att beräkna och jämföra utvecklingen mellan aktiviteter och känslor
  • Regelbunden rapportering av forskning, studier och hälsonyheter kring välbefinnande och hälsa

Baserat på visualiseringen och analys av din utveckling kan du som använder MyHappiness se vad och hur dina aktiviteter och känslor samvarierar och påverkar din hälsa över tiden, samt ge dig vägledning till ett hälsosammare liv.

I fas 2 av projektet kommer MyHappiness att erbjud behandling för preventiv stresshantering, akut stresshantering och uppföljningsbehandling för att reducera återfallsrisken. Dessa åtgärder är baserade på forskning som visat bäst resultat för stressbaserad ohälsa.

Vi hoppas att du som enskild eller arbetande på ett företag & organisation skall använda verktyget på ett preventivt och utvecklande sätt som ger dig bästa möjliga utveckling över tiden.

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret om du har frågor eller förslag

MyHappiness
Folkskoleg 3
11735 Stockholm
Sweden

Sverker Månsson

Sverker Månsson,

MBA

VD & Grundare

Thorsten Klint

Thorsten Klint,

Docent psykologi

Forskningsansvarig

Michalina Lewicka-Yammine

Michalina Lewicka-Yammine,

Ph.D, Medicinsk vetenskap

Ansvarig Marknadsföring,

Försäljning och Produktutveckling