Om eHelsa

 Vi bygger det smarta och enklaste instrumentet för preventiv stresshantering

Jag kollapsade på väg till arbetet. Jag var välutbildad, vältränad, social och hörde inte till de riskgrupper för utmattningssyndrom som det normalt pratas om. Men stress och utmattning drabbar oss all under fel omständigheter.

Mina omständigheter var mobiloperatören 3 där jag var Process manager, dvs ansvarig för att processerna i företaget fungerade. Det innebar att på en sida hade jag den legala avdelningen som sa nej till det mesta, dessutom skulle PUL hanteras vilket tog väldigt mycket tid och resurser i organisationen. På en annan sida hade jag ett gäng säljare som sålde allt, även det vi inte kunde levererar. Sedan fanns marknadsavdelningen med en massa fantastisk ideér, tex att alla nya kunder skulle få en cykel om de tecknade ett abonnemang. Sedan fanns IT-avdelningen som var bundna till budgetar och IT-system som en ägare i Kina hade beslutat att vi skulle använda. 

Arbetet var väldigt stimulerande men också väldigt svårt med 4-5 olika chefer med egna agendor. 8-10 timmars dagar blev snabbt 12-16 timmars dagar, sedan blev det helger och till slut fick hjärnan ingen vila. På väg till arbetet kollapsade jag. 

Så här i efterhand är det lätt att se alla fel. Men när vi är mitt inne i karriären, har spännande arbete, massor med saker vi vill uträtta är det lätt att säga, "jag fixar det här också". Och det gör vi - till en viss gräns. 

När jag låg sjuk funderade jag på hur jag skulle kunna undvika min sjukdom. Vad hade krävts för att jag skulle se alla varningstecken. Resultat blev ett psykologiskt instrument som arbetar med AI-analys på orsaksnivå.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI), kan eHelsa idag analysera dessa orsaksvariabler, se hur de hänger ihop och kalkylera risken för skadlig stress. Instrumentet är utvecklat genom 3 studier under 2016. Under 2017 har vi byggt en ny IT-plattform som hanterar instrumentet på ett väldigt smart sätt. 

För dig som användare innebär det att du får ett evidensbaserat instrument som visualiserar dina viktigaste hälsodimensioner, analyserar din utveckling och varnar om instrumentet ser en risknivå för skadlig stress. Instrumentet är smart och enkelt att använda. Det tar dig som användare cirka 20 sekunder. Under dessa 20 sekunder hinner du skatta din egen hälsa, denna skattning hjälper dig också med själv-reflektion.

Självreflektionen ökar din självmedvetenhet och risken för skadlig stress minskar. Samtidigt analyserar AI-funktionen din utveckling och hjälper dig uppskatta din hälsa, energinivå och risken för skadlig stress. 

"This is a testimonial."

© Copyright Myhappiness